Responsive image

MATERIALE

Her finder I som undervisere dét materiale, I skal bruge, når I guider jeres elevers Design to Improve Life-processer. Klik på de nedenstående links og hent det ønskede materiale.
 

Lærervejledning
Lærervejledningen introducerer til og guider jer igennem arbjedet med at facilitere undervisningsprocesser, hvor jeres elever arbejder med 'Design to Improve Life'.  

 

 

Designbrief 2017: Fødevarer og viden

Designbrief 2016: Transport med fokus på bilisme


Designbrief 2015: Klimatilpasning med fokus på vand

Afleveringsformater
Afleveringsformater indeholder formaterne for de opgaver, eleverne skal besvare i løbet af projektugen. Det er vigtigt, at I holder jer til disse formater, når I guider eleverne i udarbejdelsen af deres løsninger, og når I skal aflevere løsningerne på hjemmesiden.
 

Design to Improve Life Education Underviserguide
Aarhus 2017 Design to Improve Life Lærervejledning bygger på Design to Improve Life Education Underviserguiden, som er en komplet indføring i undervisning med Design to Improve Life og anvendelse af Kompasset. Underviserguiden kan tages i brug, hvis man ønsker at gå mere i dybden med undervisningskonceptet.

 

 

Tillæg om ’Bæredygtighed i Fokus’
'Bæredygtighed i Fokus' er et tillæg til Design to Improve Life Education Underviserguiden. Her uddybes Design to Improve Life-processen fra et bæredygtighedsperspektiv, og der følger en række teknikker, som guider jer i anvendelsen af dette perspektiv.

 

 

Video om Design to Improve Life Education og Kompasset
Med denne video får I en sjov og overskuelig introduktion til Design to Improve Life Education og Kompasset.

Kompasplakat
I kan downloade og printe illustrationen af Kompasset i den ønskede størrelse og hænge op i klasselokalet. På denne måde kan I hele tiden holde styr på, hvor i processen I befinder jer, og hvor I er på vej hen.

Associationskort
Download og brug associationskortene som inspiration i arbejdet eller som spillekort, når I gennemfører teknikken Idé-poker.

Guide til lokal udvælgelse af løsninger
Se hvordan I udvælger klassens to løsninger, der skal uploades på hjemmesiden, når projektugen er omme.

Guide til upload af løsninger
Få hjælp til hvordan I uploader og dermed afleverer de udvalgte løsninger. Husk at bruge Afleveringsformater som en guide til hvad og i hvilket format, I skal aflevere.