MATERIALE

Her ligger en række materialer, som I kan bruge, når I guider jeres elevers Design to Improve Life-processer. Klik på de nedenstående links, og hent det ønskede materiale. I finder både materiale om metoden og en beskrivelse af emnet (Designbrief). Under menupunktet INSPIRATION finder I relevante links om emnet.

Boost – Innovativ skole i Helsingør Underviserguide

Lærervejledningen introducerer til og guider jer igennem arbejdet med at facilitere undervisningsprocesser, hvor jeres elever arbejder med Design to Improve Life. Underviserguiden er en del af det materiale, I bruger på kurserne i BOOST – Innovativ Skole i Helsingør.

 

 

 

Forslag til projektforløb (download PDF)

Her ligger et forslag til, hvordan man kan tage fat på arbejdet med en Udfordring. Vi anbefaler, at man følger skemaet, de første gange man gennemfører en hel Design to Improve Life-proces med sine elever. Senere kan man justere forløbet efter behov.

Ugeskemaet henviser til en række teknikker, som I finder i Underviserguiden. Der kan være teknikker på skemaet, som I ikke har afprøvet på kurset eller i jeres egen undervisning. Kast jer ud i det og tag en snak med eleverne undervejs om, hvordan de oplever det.

Så godt som alle undervisere i Helsingør Kommune har nu været på kursus i Design to Improve Life Kompasset. Med udgangspunkt i kurserne og jeres egne afprøvninger mellem kursusgangene vil det være muligt at planlægge og gennemføre arbejdet med eleverne. I kan også benytte jer af det ugeskema, vi har lavet for udfordringen, men det er ikke noget I skal.

Man kan med fordel starte med at (gen-)læse siderne i Underviserguiden om Kompasset (s.45-59) og de indledende sider i teknikkataloget (fra s.61). Læs også de teknikker, vi anbefaler i ugeskemaet.

Det er vigtigt, at I kaster jer ud i det, samarbejder og åbner op for nysgerrigheden. Projektet her handler om innovation, og det betyder bl.a. at man ofte er i situationer, man ikke har prøvet før. Her er sparring med kolleger og snak med eleverne om, hvordan det hele opleves, en væsentlig del af processen.

Held og lykke med Helsingørs anden Design to Improve Life Udfordring.


Designbrief: Sundhed (download PDF)
I designbriefet finder I en konkret formulering af projektets anden samfundsudfordring. Formålet med denne formulering er at give en nærmere definition af udfordringen og et indtryk af, hvor man kan tage fat, når man vil omsætte den til læring i undervisningen. 


Kompasvideo 
Introduktion til Design to Improve Life Kompasset.


Kompasplakat (download PDF
Her kan I hente og printe illustrationen af Kompasset i den ønskede størrelse, så eleverne let kan holde styr på, hvor I processen de befinder sig, og hvor de er på vej hen.

 

Associationskort (download PDF
Download og brug associationskortene som inspiration i arbejdet eller som spillekort, når I gennemfører teknikken Idé-poker.


Tillæg om ’Bæredygtighed i Fokus’ 
'Bæredygtighed i Fokus' er et tillæg til Design to Improve Life Education Underviserguiden. Her uddybes Design to Improve Life-processen fra et bæredygtighedsperspektiv, og der følger en række teknikker som guider jer i anvendelsen af dette perspektiv.